INFORMASJONSKAPSLER OG PERSONVERNERKLÆRING FOR

Conceptcarcare.com

 1. Innledning

Våre informasjonskapsler og personvernerklæring beskriver hvordan vi bruker og beskytter personopplysninger, og hvordan vi sikrer at kundene er klar over reglene som gjelder for bruk av personopplysninger.

 1. Generelt om behandling av personopplysninger

All behandling av personopplysninger i vårt selskap skjer basert på prinsippene om lovlighet, rimelighet og åpenhet. Personopplysninger samles utelukkende inn for eksplisitt angitte og legitime formål, på samme måte som vi overholder prinsippet om datautvinning. Vi prøver å sikre at all informasjon er korrekt og oppdatert, så vel som at prinsippene for lagringsbegrensning, integritet og konfidensialitet og ikke minst ansvarlighet, er satt i høysetet.

Hvis du har spørsmål om vår behandling av personopplysninger og denne personvernerklæringen, kan du kontakte oss.

 1. DATAANSVARLIG

Concept carcare er dataansvarlig og vi sikrer at dine personopplysninger blir behandlet i samsvar med lovgivningen.

Kontaktinformasjon:

Byens Bilpleje.com ApS

Vesterballevej 1

7000 Fredericia

Cvr. Nr.: 29773432

Telefonnr.: 70101440

e-mail: info@byensbilpleje.com

Website: www.conceptcarcare.com & www.byensbilpleje.com

 1. Behandlingsformål: kategorier av informasjon som behandles

Formålet med behandling av personopplysninger kan være mange, men følgende eksempler er de vanligste. Hvis vi unntaksvis må behandle personopplysninger til formål som er uforenlige med følgende, vil du bli informert. Det samme gjelder hvis vi samler inn eller behandler personopplysninger fra andre enn deg selv.

  • Utførelse av bestillinger.
  • Registrering av kjøretøyer.
  • Oppfyllelse av reklamasjons- og garantiforpliktelser.
  • Oppfølging av salg, leie og verkstedbesøk.
  • Kommunikasjon i forbindelse med bestillingen din eller andre forespørsler til oss.
  • Sikring av brukervennlighet og sikkerhet.
  • Optimalisering av våre digitale løsninger.
  • Muligheten til å delta i kundeundersøkelser, konkurranser, lotterier osv. via digitale løsninger.
  • Arkiv for registrerte produkter og tilhørende personlig informasjon.

OPPLYSNINGER SOM SAMLES INN:
Vi bruker opplysninger om deg for å oppfylle vår avtale med deg, samt for å forbedre vår service og sikre kvalitet på våre produkter og tjenester. Personopplysningene vi behandler, inkluderer:

 • Automatisk innsamlede opplysninger

Vi har en rekke digitale løsninger basert på forskjellige teknologier for å sikre brukervennlighet og sikkerhet. Disse teknologiene kan automatisk samle inn opplysninger for å gi den best mulige løsningen, enten direkte fra oss eller fra en tredjepart på våre vegne. Analyse av klikkstrømdata og informasjonskapsler er eksempler på dette.

Hvert besøk til en digital løsning fører til at informasjon fra nettleseren du bruker, blir sendt til en server. Det er gjennom analyse av disse opplysningene at vi optimaliserer de digitale løsningene. Opplysninger blir samlet inn via tredjeparter på våre vegne. Opplysninger om nettleseren din kan samles for å administrere systemet vårt og gjennomføre interne markedsføringsrelaterte analyser basert på din atferd. Eksempler på opplysninger som samles inn og analyseres:

 • Dato og klokkeslett for besøket
 • Sidene som besøkes i løsningen
 • IP-adressen du bruker
 • Den geografiske plasseringen til IP-adressen
 • informasjon om nettleseren og datamaskinen som brukes (type, versjon, operativsystem osv.)
 • URL-adresse fra henvisningssted (siden som besøkende kom til løsningen vår fra)

Vi bruker Google Analytics som en databehandler. Vi er ansvarlige for dataene som samles inn og at dataene som samles inn ikke avsløres med mindre det foreligger et samtykke eller et lovkrav.

Du kan lese mer om vår bruk av informasjonskapsler nedenfor i pkt. 4.

 • Informasjon du selv oppgir

Vi merker oss selvsagt den informasjonen du gir oss i forbindelse med et fysisk besøk eller et besøk på nettstedet vårt.

Eksempler på opplysninger som du aktivt oppgir er vanligvis alminnelige og inkluderer navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, understellnummer og reg.nr osv., og stammer oftest fra:

 • Informasjon du deler med oss via sosiale medier
 • Informasjon sendt på e-post
 • Informasjon vi mottar fra deg i forbindelse med en bestilling
 • Informasjon relatert til nettbestilling
 • Informasjon du deler med oss når du deltar i undersøkelser, arrangementer og konkurranser

Listen er ikke uttømmende.

 • Behandlingsgrunnlag

Personopplysninger behandles hovedsakelig med hjemmel i art. 6.1.b, da behandling ikke er nødvendig for å oppfylle avtaleforpliktelser mellom oss.

Visse opplysninger, inkludert sensitive, behandles i den grad det er mulig på grunnlag av samtykke, jf. like nedenfor.

 • Mottakere og avsløring av personopplysninger

Vi vil bare avsløre personopplysninger til tredjeparter i samsvar med det som er angitt i denne personvernerklæringen.
Vi kan oppgi opplysningene dine hvis vi er forpliktet til å avsløre eller dele dem for å overholde en juridisk forpliktelse. Avsløring kan også skje etter skjønn av en domstol eller annen myndighet, eller for å beskytte varemerker, rettigheter eller eiendom. Dette innebærer utveksling av opplysninger med andre selskaper og organisasjoner som beskyttelse mot svindel.

Vi ansetter tjenesteleverandører og databehandlere som utfører arbeid på våre vegne. Tjenestene kan være serverhosting og systemvedlikehold, analyse, betalingsløsninger, adresse- og solvenskontroller, e-posttjeneste osv. Disse partnerne kan ha tilgang til data i den grad det er nødvendig for å tilby sine tjenester og service. Samarbeidspartnerne skal være kontraktsmessig forpliktet til å behandle alle data strengt konfidensielt, og har derfor ikke tillatelse til å bruke data til annet enn det som dekkes av kontraktsforpliktelsen overfor oss. Vi sørger for at våre databehandlingspartnere oppfyller sine forpliktelser. Hvis vi avslører informasjonen din til en tjenesteleverandør eller databehandler utenfor EU, sørger vi for at vi overholder forskriftskravene for slike overføringer.

Vi samler aldri inn personopplysninger uten at du har gitt oss disse opplysningene når du registrerer deg, kjøper eller deltar i en undersøkelse osv.

 • Lagringstid- og slettingsregler

Vi lagrer informasjon om deg så lenge vi har en legitimt og saklig grunnlag for det, dette for at vi kan gi deg som kunde en best mulig tjeneste.

I utgangspunktet blir alle personopplysninger slettet etter 5 år etter at kundeforholdet har blitt avsluttet, noe som i praksis betyr den siste aktive transaksjonen. Personopplysninger kan lagres lenger dersom det er et reelt behov for det, for eksempel hvis et rettskrav må opprettes, gjøres gjeldende eller forsvares, jf. art. 17.3.e.

Informasjonskapsler, jfr. pkt. 4 slettes dog senest 12 måneder etter bruk.

 • Innsynsrett, retting og sletting (art. 13.2.b, art. 15.)

Du har rett til å be om tilgang til informasjonen vi behandler. Informasjonen du kan be om er:

 • At personopplysninger behandles
 • Hva som behandles
 • Formålene med behandlingen
 • De berørte kategoriene av personopplysninger (vanlige eller sensitive)
 • perioden de behandles, inkludert lagring
 • retten til å
  • be om retting eller sletting
  • sende inn en klage til Datatilsynet

Du har rett til å få feil informasjon om deg selv rettet uten unødig forsinkelse. Du må ta initiativ til en slik retting selv.

Du kan også be om å bli slettet («retten til å bli glemt»), men bare etter utløpet av vår lovfestede oppbevaringsplikt i henhold til regnskapsloven. Du kan også kontakte oss hvis du mener at dine personopplysninger blir behandlet i strid med lov eller andre juridiske forpliktelser.

Når du ber om å få dine personopplysninger korrigert eller slettet, vil vi undersøke om vilkårene er oppfylt, og i så fall foreta endringer eller sletting så snart som mulig.

Hvis du ønsker å få tilgang til informasjonen som er registrert om deg med våre informasjonskapsler, kan du kontakte bbodense@byensbilpleje.com eller ringe oss på +45 24 45 09 49. Hvis det er registrert uriktige opplysninger eller du har andre innvendinger, kan du kontakte samme sted. Du har muligheten til å få opplyst hvilken informasjon som er registrert om deg, og du kan protestere mot en registrering av den.

 • Dataportabilitet og profilering

Du har rett til å motta personopplysningene du har gitt oss og de vi har innhentet om deg fra andre aktører basert på ditt samtykke. Hvis vi behandler opplysninger om deg som en del av en kontrakt som du er part i, kan du også motta opplysningene dine. Du har også rett til å overføre disse personopplysningene til en annen tjenesteleverandør.

Hvis du ønsker å utøve din rett til dataportabilitet, vil du motta dine personlige data fra oss i et vanlig brukt format.

Vi foretar generelt ikke profilering, dvs. automatiserte beslutninger for analyse eller lignende.

 • SAMTYKKE

Når samtykke er nødvendig som grunnlag for behandling, må vi kunne dokumentere at en slik situasjon finnes. Derfor krever vi alltid et skriftlig samtykke.

Et samtykke er et frivillig, spesifikt, informert og entydig aksept vedrørende behandling av personopplysninger. Du kan trekke tilbake samtykket ditt når som helst, og hvis det er det eneste behandlingsgrunnlaget, vil fremtidig behandling opphøre. Imidlertid blir ikke lagringsplikten og retten vår endret.

Samtykke kan trekkes tilbake ved å kontakte oss på kontaktinformasjonen som er oppført under pkt. 1.

 • INFORMASJONSKAPSLER
 • Hva er informasjonskapsler?

Informasjonskapsler er små tekstfiler som inneholder bokstaver og tall som registreres på datamaskinen eller andre enheter. Informasjonskapsler registreres når du besøker et nettsted som bruker informasjonskapsler, og de kan brukes til å holde oversikt over hvilke sider du har besøkt, de kan hjelpe deg med å fortsette der du slapp, eller de kan huske dine språkinnstillinger eller andre preferanser. Det er ingen personopplysninger som blir lagret i våre informasjonskapsler og de kan ikke ha virus.

Hvis vi plasserer informasjonskapsler, vil du bli informert om bruken og formålet med å samle inn data via informasjonskapsler. Samtidig vil du bli bedt om å gi ditt samtykke. Imidlertid kan nødvendige informasjonskapsler for å sikre funksjonalitet og innstillinger brukes uten ditt samtykke.

 • Typer informasjonskapsler og deres formål

Hensikten med informasjonskapsler er å måle trafikk og gi en bedre brukeropplevelse på nettstedet. Nettstedet bruker Google Analytics-informasjonskapsler til å måle nettstedstrafikk.

Du kan velge bort informasjonskapsler fra Google Analytics her: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

 • Slett eller slå av informasjonskapsler i nettleseren

Du kan avvise informasjonskapsler på datamaskinen din ved å endre innstillingene i nettleseren. Hvor du finner innstillingene, avhenger av hvilken nettleser du bruker. Vær imidlertid oppmerksom på at hvis du gjør det, er det mange funksjoner og tjenester på Internett som du ikke kan bruke.

Alle nettlesere lar deg slette informasjonskapslene helt eller individuelt. Hvordan du gjør det avhenger av hvilken nettleser du bruker. Husk at hvis du bruker flere nettlesere, må du slette informasjonskapslene fra alle nettleserne.

Les mer om sletting og håndtering her: http://minecookies.org/cookiehandtering

 • SIKKERHET

Vi beskytter dine personopplysninger og har et sett med interne regler for informasjon- og IT-sikkerhet.

Våre interne sikkerhetsregler inneholder instruksjoner og tiltak for å beskytte dine personopplysninger fra å bli ødelagt, gå tapt eller endres, fra uautorisert utlevering og mot uautorisert tilgang eller kjennskap til dem.

Vi har etablert prosedyrer for å gi tilgangsrettigheter til våre ansatte som behandler personopplysninger, inkludert sensitive opplysninger. Vi kontrollerer deres faktiske tilgang gjennom logging, koder og tilsyn. For å unngå datatap, sikkerhetskopierer vi datasettene kontinuerlig.

I tilfelle et sikkerhetsbrudd som resulterer i en høy risiko for diskriminering for deg, ID-tyveri, økonomisk tap, omdømmetap eller annen betydelig ulempe, vil vi varsle deg om bruddet så snart som mulig, samt ha en lovfestet varslingsplikt.

 • Klager (art. 77)

Alle registrerte har rett til å rette en klage til Datatilsynet vedrørende vår behandling av personopplysninger.

Klager skal fremsettes ved å ta kontakt med

Datatilsynet

Borgergade 28, 5.

1300 København K

e-mail: dt@datatilsynet.dk

tlf: 3319 3200

 • VERSJONER OG OPPDATERING

Den raske utviklingen av Internett gjør at endringer av personvernerklæringen kan være nødvendig. Vi forbeholder oss derfor retten til å oppdatere og endre denne personvernerklæringen. Hvis vi gjør det, vil vi korrigere datoen for «sist oppdatert» nederst på siden. I tilfelle vesentlige endringer, vil vi varsle deg i form av et synlig varsel på nettstedet vårt.

Denne personvernerklæringen ble sist endret den 01.05.2018.